SLUF

SLUF

Forstwissenschaften mam Catherine

CATHERINE THEISEN Studéiert Forstwissenschaften am Master op der Uni Freiburg D’Catherine huet 24 Joer a studéiert Forstwëssenschaften am Master op der Uni Freiburg. Virdrun huet hat säi Bachelor an der Ëmweltplanung a Landschaftsarchitekur op der Uni zu Hannover gemaach. Bewerbung:…

Bëschwëssenschaften mam Jang

JEAN-MICHEL BECK Studéiert Waldwissenschaften am Bachelor op der Uni Freiburg. De Jang huet dëse Wanter säi B.Sc an Waldwissenschaften zu Freiburg ugefong. Fir ranzekommen brauch een eng Première oder gläichwärtegen Ofschloss an et gëtt een numerus clausus, deen tëscht 2.3…

Ëmweltnaturwëssenschaften mam Jacques

JACQUES THEISEN Studéiert Umweltnaturwissenschaften am Bachelor op der Uni Freiburg. De Jacques ass 21 Joer al a studéiert Umweltnaturwissenschaften. Hien ass elo a sengem 3. Semester. Fir dass een ugeholl gëtt, brauch een eng Première oder ee gläichwäertegen Diplom an…

Biologie mam Kim

KIM FRAUENBERG Studéiert Biologie am Bachelor op der Uni Freiburg. D’ Kim ass 21 Joer al a studéiert Biologie am 3. Semester op der Albert-Ludwigs-Universitéit zu Freiburg. De Studium sëtzt eng Première viraus souwéi en numerus clausus, deen normalerweis ëm…

Géographie mam Maurice

MAURICE THOMÉ Studéiert Géographie am Master op der Uni Freiburg. De Maurice ass 24 Joer al a studéiert Geographie am 9. Semester op der Albert-Ludwigs-Universitéit zu Freiburg. Et gëtt eng Première oder e gläichwäertegen Diplom gefrot, souwéi en numerus clausus…

Chimie mam Fabien

FABIEN KOHNEN Studéiert Chimie am Bachelor op der Uni Freiburg. De Fabien mécht e Bachelor a Chimie op der Albert-Ludwigs-Universitéit zu Freiburg. Fir ugeholl ze gi brauch een eng Première oder e gläichwäertegen Diplom. Et gëtt kee numerus clausus an…

Erzéiungswëssenschaften mam Millie

MILLIE FAUTSCH Studéiert Erzéiungswëssenschaftenam Bachelor op der PH. D’Millie studéiert am 4. Semester Erzéiungswëssenschaften op der Pädagogische Hochschule Freiburg (PH). Bewerbung: Fir an de Studium op der PH eranzekommen, gëtt et e Numerus Clausus. Am schwéierste fält d’Premièresnote an d’Gewiicht,…

Sozialwëssenschaften mam Nina an Tessy

NINA ROLLINGER Studéiert Sozial Aarbecht am Bachelor op der KH. D’Nina studéiert am 4. Semester Sozial Aarbecht op der Katholischer Hochschule Freiburg (KH). TESSY KOHL Studéiert Sozial Aarbecht am Bachelor op der EH. D’Tessy am 6. Semester op der Evangelische…

Sportwëssenschaften mam Nick

NICK KETTEL Studéiert Sportwissenschaften am Bachelorop der Uni Freiburg. Den Nick ass 19 Joer al a studéiert Sportswissenschaften op der Albert-Ludwigs-Universität am 2. Semester zu Freiburg. Bewerbung: Baséierend op der Nummer vu Leit déi sech melle, , ginn d‘Critèrë méi…