Katholische Hochschule Freiburg

D'KH ass eng vun dene gréisste Schoule fir Sozial- a Gesondheetswiesen an Däitschland. Hei ginn 6 Bachelor- an 2 Masterstudiegäng ugebueden.

Bachelor-Fächer

 • Soziale Arbeit
 • Heilpädagogik / Inclusive Education
 • Angewandte Pflegewissenschaft
 • Angewandte Theologie und Religionspädagogik
 • Berufspädagogik im Gesundheitswesen
 • Management im Gesundheitswesen

Master-Fächer

 • Angewandte Gerontologie
 • M.A. Klinische Heilpädagogik
 • Management und Führungskompetenz

Master a Kooperatioun mat aneren Héichschoulen

 • M. Ed. Höheres Lehramt an Beruflichen Schulen- Pflege/ Wirtschafts- und Sozialmanagement
 • Pflegewissenschaft

Bewerbungsfrist: 15. März – 30. Juni (nëmmen am Wantersemester méiglech)
Bewerbung ass online: https://www.kh-freiburg.de/bewerbung
Internetsite: https://www.kh-freiburg.de/de