SLUF

SLUF

Wirtschaftswëssenschaften mam Niels

NIELS JANSEN Studéiert Volkswirtschaft an Betriebswirtschaftslehre amBachelor op der Uni Freiburg. Den Niels ass 22 Joer al a studéiert Volkswirtschaftslehre am 4. Semester op der Albert-Ludwigs-Universität zu Freiburg Bewerbung: De Studiegang vun der BWL a VWL ass zulassungsbeschränkt. Du muss…

Humanmedizin mam Anne

ANNE EYSCHEN Studéiert Humanmedizin op der Uni Freiburg D‘ Anne Eyschen studéiert Humanmedizin op Staatsexamen an huet eis bëssen iwwert säi Studium gezielt. Bewerbung: De Studium verlaangt Numerus clausus tëschent 1,0 an 1,1 verlaangt. Fir de Medezinstudium muss een sech…

Zahnmedizin mam Tom

TOM KLEIN Studéiert Zahnmedizin op der Uni Freiburg Den Tom Klein huet 23 Joer a studéiert Zahnmedizin op der Albert-Ludwigs-Universitéit. Fir hien ass den Zänndokterberuff en interessante Beruff, an deem ee vill mat Mënschen ze dinn huet, deenen een hëllefe…

Geschicht mam Max

MAX TERNES Studéiert am Bachelor Neuereund Neueste Geschichte amHaaptfach a Politikwissenschaft amNiewefach op der Uni Freiburg. De Max Ternes huet 23 Joer a studéiert am Bachelor Neuere und Neueste Geschichte(NNG) am Haaptfach a Politikwissenschaft (PoWi) am Niewefach. Zulassungsvoraussetzungen: D‘Haaptfach NNG…

Däitsch mam Liz

LIZ BRASSEL Studéiert Neuere deutsche Literatur,Kultur, Medien am Master an huet DeutscheSprach- und Literaturwissenschaft aPhilosophie am Bachelor studéiert D’Liz huet “Deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft” am Haaptfach a Philosophie am Niewefach op der Albert-Ludwigs Universität studéiert. Virun allem d’Literatur ass e…

Virstellung vum SLUF

De SLUF (Studente vu Lëtzebuerg op der Uni Freiburg) ass ee vu méi wéi 30 Studentencercelen déi zur ACEL (Associatioun des Cercles Etudiants de Luxembourg) gehéieren a vertrëtt d’lëtzebuergesch Student*innen, déi zu Freiburg op der Uni oder enger Héichschoul ageschriwwe…